A VIETNAMESE AMERICAN TRIPTYCH (for now)

In the three videos presented here, I examine and explore my relationship with the legacy of the Vietnam War as it affects my personal life, my relationship with my parents, and my relationship with “American” society. Although the Vietnam War was the impetus for my family’s immigration to the USA, the “War,” as it was referred to in my childhood home, was something about which I had very little personal knowledge. My parents and all the other Vietnamese elders I knew growing up never talked about the ”War” but they never failed to casually refer to the “War” as the cause of whatever good or bad thing that happened to our family or to any other Vietnamese American family. So, I often filled in what this “War” was all about with American popular culture’s depictions and narratives about the Vietnam War. Those popular narratives would come to influence how I perceive my place in the the greater American society and how others come to view my place in that same society.

This exploration and examination continues.

Your Movie In My Mind (2022), 7:00 mins.

The video, Your Movie In My Mind (2022), examines the dominant trope of the great Western savior throughout popular narratives and retelling of the Vietnam War using the song, “The Movie In My Mind,” from one of the most successful big budget musicals, Miss Saigon, and one of the very rare mainstream musicals that features a majority cast of Asian characters.

Paris By Night Presents Missed Saigon (2022), 6:01 mins.

The video, Paris By Night Presents Missed Saigon, (2022), explores my childhood memories of seeing the ways my parents connected to our Vietnamese heritage as immigrants. Paris by Night is a straight-to-video variety show that started in 1983 which focused on connecting Vietnamese refugees to their Vietnamese culture. Paris By Night was very popular in my household, and in this video I use the song “Em Còn Nhớ Mùa Xuân” to look at how my parents experience the Vietnamese diaspora

Xin kính chào quý vị khán giả. Trung tâm phát hành băng nhạc video Thúy Nga paris xin hân hanh giới thiệu cùng quý vị chương trình ca vũ nhạc Paris By Night 2.

Đây là chương trình sinh hoạt văn nghệ của cộng đồng ngủớ Việt hải ngoại, phồi hợi hợp 2 khuynh hướng hoà đổng văn hoá Áu Tây và duy trì truyến thống văn hóa Vietnam. Để ước mong rắc mong rằng trong thời gian ngằn ngủi với những ca khúc đượm tình quê hương sẽ mang lại cho quý vị những giớ phút giải trí thoải mái và sau đây Paris By Night 2 đến với quý vị với…

Missed Saigon

Em Còn Nhớ Mùa Xuân

Em có bao giờ còn nhớ mùa xuân
Nhớ tháng năm xưa của tuổi dại khờ
Nhớ tiếng dương cầm giọng hát trẻ thơ
Có thấy bơ vơ ngày tháng đợi chờ

Nơi ấy bây giờ còn có mùa xuân
Có dáng nghiêng nghiêng nụ cười thật gần
Có mắt nai vàng ngời sáng tình xanh
Em có bao giờ thấu cho lòng anh

Trời Sàigòn chiều hôm nay còn nhiều mây bay
Nhiều niềm đau thương bi hận tràn đầy
Gượng nụ cười giọt lệ trên môi
Nhìn đất nước tơi bời một thời em có hay

Những thành phố em sẽ đi qua
Đây Ba-Lê, đây Luân Đôn, đây Vienne
Nhưng có đâu bằng Sàigòn hôm qua
Nhưng có đâu bằng Sàigòn mai sau
Em có mơ ngày hát câu hồi hương

Em nhé khi nào chợt nhớ mùa xuân
Nhớ lá thư xanh và chuyện tình hồng
Nhớ nắng hanh vàng nhuộm áo Hà Đông
Anh nhớ nơi này vẫn luôn chờ mong

Trời Sàigòn chiều hôm nay còn nhiều mây bay
Nhiều niềm đau thương bi hận tràn đầy
Gượng nụ cười giọt lệ trên môi
Nhìn đất nước tơi bời một thời em có hay

Những thành phố em sẽ đi qua
Đây Ba-Lê, đây Luân Đôn, đây Vienne
Nhưng có đâu bằng Sàigòn hôm qua
Nhưng có đâu bằng Sàigòn mai sau
Em có mơ ngày hát câu hồi hương

Em nhé khi nào chợt nhớ mùa xuân
Nhớ lá thư xanh và chuyện tình hồng
Nhớ nắng hanh vàng nhuộm áo Hà Đông
Anh nhớ nơi này vẫn luôn chờ mong

Hello audience. Thuy Nga Paris video tape distribution center is pleased to introduce to you the music and dance program Paris By Night 2.

This is a program of cultural activities of the overseas Vietnamese community, combining the two trends of cultural fusion of Eurasian and Western cultures, and maintaining the cultural traditions of Vietnam. To wish and hope that in a short time with songs full of homeland love will bring you moments of leisure and here Paris By Night 2 comes to you with…

Missed Saigon

Do You Remember Spring?
Do you ever remember spring?
Remembering the old childhood years,
Remember the piano, the child's voice,
Do you feel helpless waiting for days to pass?

There's still spring there,
There’s a close-up smile,
There are golden doe eyes shining with dawning love,
Have you ever understood my heart?

The sky is still cloudy in Saigon this afternoon,
Still somewhere full of pain and regret,
Smile with tears on your lips,Looking at the country in tatters,
Once I had a good time

Cities I will pass through,
This is Paris, here is London, here is Vienna
But there is nothing like Saigon of yesterday,
But there is nothing like Saigon in the future,
I have a dream that one day
I will sing the song of return

Baby, I suddenly miss spring,
Remember the letters and love stories of youth,
Remember the golden sunshine dyeing the silk Ha Dong's Ao Dai,
I'm still here waiting for you

Where Have All the Young Men Gone (2022), 3:35 mins.

The video, Where Have All the Young Men Gone, (2022), looks at the Vietnam War from the perspective of the Other’s side using Jan Howard’s popular hit song from 1968, “My Son,” and explores how that perspective’s narrative informed and influenced how I come to perceive the “American” part of my Vietnamese American identity